အင့္ အင့္

အင့္ အင့္


အင့္ ဟာ ရယ္စရာ ဓါတ္ပံုမ်ား

ရယ္စရာ ဓါတ္ပံုမ်ား


အိုး အင့္ အား

အင့္ မညွာနဲ့ေတာ့ တအားလိုး ဘလြက္ ျဗြတ္ ကာမ


အင့္ ဟင့္

အင့္ ဟင့္ အင့္ ဟင့္


ေအာစာအုပ္စင္ ငယ္ငယ္ကဇတ္လမ္း

အင့္ အင့္ အား ေဆာက္ဖုတ္ကို က်ိန္းေနတာပဲ


အင့္ ခ်စ္ သူ

အင့္ ခ်စ္ သူ အင့္ ခ်စ္ သူ


ဘြတ္ အင့္

အင့္ အင့္ အအား ကျြတ္ ကျြတ္ အအား အင္း အင္း


မမသက္ရယ္

အင့္ က် ေနာ္ ့ လက္ က လဲ ေမ ေအး လက္ ထဲ ကို လီး ကို ထဲ ့ ေပး တယ္


76596305 အကိုႀကီး သိပ္ရက္စက္တယ္ဗ်ာ

နင့္ၿပီး နာတယ္ စပ္တယ္ အင့္ ေကာင္းတယ္ သိပ္ေကာင္း


ေအာစာအုပ္စင္ မမ

ေကာင္းလားဟင္ မမ အရမ္းေကာင္းတယ္ေမာင္ေလး ရယ္ မမကစကတ္ပါးပ


အေရျခံဳ အခ်စ္

‘အဟင့္ အင့္ အေမ့ အင္း အိုး အား ဟင္း အ ဟား


အခ်စ္ မွတ္ စုမ်ား ရမက္ ခိုး ေတြ

အင့္ ဒုတ္ ဒုတ္ ဟင့္ အာ့ ပလြတ္ ပလြတ္ အား ေကာင္းတယ္ အား ဟင့္


ပထမဆုံး ႀကံဳဖူးသူ

အင့္ အင့္ အား ေဆာက္ဖုတထဲမွာဘယ္လျို ဖစ္ ေနမွန္းကို


အခ်စ္ေလး 2013

အင့္ အင္း အ အ


ဖြတ္ အင့္ အား

အင့္ ရွီး ဟုတ္ပီ ေဆာင့္ ေဆာင့္ ပါေတာ့


مطالب تصادفی